Ben af

  • Adresa:

    Adresa: Rr.Zahir Pajaziti Kodi: 20000 Kontakt: Bekim Kuqi

  • Kontakt:

    +381 (0) 29 42 231

Brandet: Al-Ben, Flori

Staf: 220

Statusi: SHPK Ben-Af ( Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar)

Klienta: Supermarketet,shitoret me pakicë,restorantet, konsumatorët

Export: SHQIPËRI

Produktet: Mish,