Raportet

 • Metodologjia e grumbullimit të çmimeve 2019

  Shkarko
 • Çmimet vjetore pemë 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore perime 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore produktet e qumështit 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore produktet e mishit 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore drithëra 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore prodhime blegtorale 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore produkte te pijeve 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore gjedhë shpezë ushqim per gjedhë dhe shpezë 2018

  Shkarko
 • Çmimet vjetore farëra 2018

  Shkarko