Çmimet

Prishtina
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.85
Import 0.85
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore 0.21
Import 0.21
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.45
Import 0.45
Prizreni
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore 0.23
Import 0.23
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.5
Import 0.5
Peja
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore
Import
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.5
Import 0.5
Gjakova
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.82
Import 0.82
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore 0
Import 0
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.5
Import 0.5
Gjilani
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.82
Import 0.82
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore 0.25
Import 0.25
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.4
Import 0.4
Mitrovice
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore 0
Import 0
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.5
Import 0.5
Ferizaj
Qumësht Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.9
Import 0.9
Alpsko Vendore
Import
Fermeri Vendore 0.22
Import 0.22
Qumësht tregu prej fermeri në treg Vendore 0.5
Import 0.5
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta