Çmimet

Prishtina
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
Prizreni
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
Peja
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
Gjakova
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
Gjilani
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
Mitrovice
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
Ferizaj
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0
Import 0
Babure Vendore 0
Import 0
Te kuqë Vendore 0
Import 0
Djegës Vendore 0
Import 0
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta