Çmimet

Prishtina
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.6
Import 0.6
I zi Vendore 0.6
Import 0.6
Për përpunim Vendore
Import
Prizreni
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.5
Import 0.5
I zi Vendore 0.5
Import 0.5
Për përpunim Vendore
Import
Peja
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.7
Import 0.7
I zi Vendore 0.7
Import 0.7
Për përpunim Vendore
Import
Gjakova
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.7
Import 0.7
I zi Vendore 0.7
Import 0.7
Për përpunim Vendore
Import
Gjilani
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.5
Import 0.5
I zi Vendore 0.5
Import 0.5
Për përpunim Vendore
Import
Mitrovice
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.7
Import 0.7
I zi Vendore 0.7
Import 0.7
Për përpunim Vendore
Import
Ferizaj
Rrush Origjina Çmimet
I bardhë Vendore 0.5
Import 0.5
I zi Vendore 0.5
Import 0.5
Për përpunim Vendore
Import
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta