Çmimet

Prishtina
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.7
Import 0.7
Babure Vendore 0.25
Import 0.25
Te kuqë Vendore 0.3
Import 0.3
Djegës Vendore 0.8
Import 0.8
Prizreni
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.7
Import 0.7
Babure Vendore 0.25
Import 0.25
Te kuqë Vendore 0.22
Import 0.22
Djegës Vendore 0.7
Import 0.7
Peja
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.7
Import 0.7
Babure Vendore 0.35
Import 0.35
Te kuqë Vendore 0.3
Import 0.3
Djegës Vendore 0.7
Import 0.7
Gjakova
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.7
Import 0.7
Babure Vendore 0.35
Import 0.35
Te kuqë Vendore 0.25
Import 0.25
Djegës Vendore 1
Import 1
Gjilani
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.8
Import 0.8
Babure Vendore 0.35
Import 0.35
Te kuqë Vendore 0.4
Import 0.4
Djegës Vendore 1
Import 1
Mitrovice
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.7
Import 0.7
Babure Vendore 0.35
Import 0.35
Te kuqë Vendore 0.3
Import 0.3
Djegës Vendore 0.7
Import 0.7
Ferizaj
Specë Origjina Çmimet
Padjegës (belladuka) Vendore 0.8
Import 0.8
Babure Vendore 0.3
Import 0.3
Te kuqë Vendore 0.4
Import 0.4
Djegës Vendore 0.8
Import 0.8
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta