Çmimet

Prishtina
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.4
Import 0.4
Zott Vendore
Import
Prizreni
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.4
Import 0.4
Zott Vendore
Import
Peja
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.85
Import 0.85
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.45
Import 0.45
Zott Vendore 0
Import 0
Gjakova
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.4
Import 0.4
Zott Vendore
Import
Gjilani
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.85
Import 0.85
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.5
Import 0.5
Zott Vendore
Import
Mitrovice
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.85
Import 0.85
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.45
Import 0.45
Zott Vendore 0
Import 0
Ferizaj
Ajkë (cshmand) Origjina Çmimet
Vita Vendore 0.8
Import 0.8
Zott Vendore
Import
Vita Vendore 0.5
Import 0.5
Zott Vendore
Import
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta