Çmimet

Prishtina
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.4
Import 0.4
E kuqe Vendore 0.8
Import 0.8
E bardhë Vendore 0.4
Import 0.4
Të reja Vendore 0.08
Import 0.08
Prizreni
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore
Import
E bardhë Vendore
Import
Të reja Vendore 0.1
Import 0.1
Peja
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0.8
Import 0.8
E bardhë Vendore 0.3
Import 0.3
Të reja Vendore 0.1
Import 0.1
Gjakova
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0
Import 0
E bardhë Vendore
Import
Të reja Vendore 0.1
Import 0.1
Gjilani
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0.9
Import 0.9
E bardhë Vendore 0.3
Import 0.3
Të reja Vendore 0.15
Import 0.15
Mitrovice
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0.8
Import 0.8
E bardhë Vendore 0.3
Import 0.3
Të reja Vendore 0.15
Import 0.15
Ferizaj
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0.6
Import 0.6
E bardhë Vendore 0.3
Import 0.3
Të reja Vendore 0.15
Import 0.15
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta