Çmimet

Prishtina
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.25
Import 0.25
E kuqe Vendore 0.7
Import 0.7
E bardhë Vendore 0.7
Import 0.7
Të reja Vendore 0.2
Import 0.2
Prizreni
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.2
Import 0.2
E kuqe Vendore 0.6
Import 0.6
E bardhë Vendore 0.4
Import 0.4
Të reja Vendore 0.15
Import 0.15
Peja
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0.8
Import 0.8
E bardhë Vendore 0.4
Import 0.4
Të reja Vendore 0.15
Import 0.15
Gjakova
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore 0.3
Import 0.3
E kuqe Vendore 0.6
Import 0.6
E bardhë Vendore 0.6
Import 0.6
Të reja Vendore 0.15
Import 0.15
Gjilani
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore
Import
E kuqe Vendore
Import
E bardhë Vendore
Import
Të reja Vendore
Import
Mitrovice
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore
Import
E kuqe Vendore
Import
E bardhë Vendore
Import
Të reja Vendore
Import
Ferizaj
Qepë Origjina Çmimet
Zakonshme Vendore
Import
E kuqe Vendore
Import
E bardhë Vendore
Import
Të reja Vendore
Import
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta