Çmimet

Prishtina
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.3
Import 0.3
Thekre Vendore 0.5
Import 0.5
Zezë Vendore 0.5
Import 0.5
Misri Vendore 0.5
Import 0.5
Prizreni
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.25
Import 0.25
Thekre Vendore 0.4
Import 0.4
Zezë Vendore 0.4
Import 0.4
Misri Vendore 0.5
Import 0.5
Peja
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.3
Import 0.3
Thekre Vendore 0.5
Import 0.5
Zezë Vendore 0.5
Import 0.5
Misri Vendore 0.5
Import 0.5
Gjakova
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.3
Import 0.3
Thekre Vendore 0.4
Import 0.4
Zezë Vendore 0.3
Import 0.3
Misri Vendore 0.4
Import 0.4
Gjilani
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.3
Import 0.3
Thekre Vendore
Import
Zezë Vendore 0.5
Import 0.5
Misri Vendore 0.5
Import 0.5
Mitrovice
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.25
Import 0.25
Thekre Vendore 0.6
Import 0.6
Zezë Vendore 0.6
Import 0.6
Misri Vendore
Import
Ferizaj
Bukë Origjina Çmimet
Furre Vendore 0.25
Import 0.25
Thekre Vendore 0.5
Import 0.5
Zezë Vendore 0.5
Import 0.5
Misri Vendore 0.5
Import 0.5
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta