Çmimet

Prishtina
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.3
Import 0.3
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.3
Import 0.3
Prizreni
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.3
Import 0.3
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.3
Import 0.3
Peja
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.5
Import 0.5
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.5
Import 0.5
Gjakova
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.5
Import 0.5
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.5
Import 0.5
Gjilani
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.4
Import 0.4
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.4
Import 0.4
Mitrovice
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.5
Import 0.5
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.5
Import 0.5
Ferizaj
Tranguj Origjina Çmimet
Të gjatë Vendore 0.3
Import 0.3
Të shkurtë (kornishon) Vendore 0.3
Import 0.3
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta