Çmimet

Prishtina
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.55
Import 0.55
(Kocke) Vendore 0.73
Import 0.73
Agrokor Vendore 2.1
Import 2.1
Sheqer Vendore 14
Import 14
Prizreni
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.53
Import 0.53
(Kocke) Vendore 0.72
Import 0.72
Agrokor Vendore 2.4
Import 2.4
Sheqer Vendore 14
Import 14
Peja
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.51
Import 0.51
(Kocke) Vendore 0.7
Import 0.7
Agrokor Vendore 1.8
Import 1.8
Sheqer Vendore 13
Import 13
Gjakova
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.56
Import 0.56
(Kocke) Vendore 0.7
Import 0.7
Agrokor Vendore 1.8
Import 1.8
Sheqer Vendore 13.5
Import 13.5
Gjilani
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.55
Import 0.55
(Kocke) Vendore 0.73
Import 0.73
Agrokor Vendore 2.4
Import 2.4
Sheqer Vendore 18
Import 18
Mitrovice
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.52
Import 0.52
(Kocke) Vendore 0.75
Import 0.75
Agrokor Vendore 2.3
Import 2.3
Sheqer Vendore 15.5
Import 15.5
Ferizaj
Sheqer Origjina Çmimet
Agrokor Vendore 0.51
Import 0.51
(Kocke) Vendore 0.71
Import 0.71
Agrokor Vendore 2.5
Import 2.5
Sheqer Vendore 16.8
Import 16.8
më shumë
 
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
hapesire reklamuese
 
Së shpejti...
Së shpejti...
 

moti

moti

Kursi i valutes

valuta